ШТО Е НАВИСТИНА НУМЕРОЛОГИЈАТА??КАКО ДА ЈА ПРЕДВИДИТЕ ВАШАТА СУДБИНА!?

admin22
loading...

Нумерологијата е наука на броеви со кои е можно да се утврди карактерот на едно лице,таа укажува на важни цели што човек сака да ги постигне во животот, тогаш, обезбедува увид во знаење, афинитети или особини на личноста што ја има како и неговите основни доблести и пороци.

Познато е дека нумерологија секогаш била третирана како еден вид на вештина, односно. Аналитичкиот метод на користење на броевите во предвидувањето на важни животни настани.

Многу луѓе се фасцинирани од значењето на броеви и нивните нумеролошки толкувања. Со текот на времето, таа се формира со неколку теории и методи со кои е можно да се пресмета бројот на вашето раѓање, а потоа нумеролошки број или среќен број и така натаму.

Најчесто се користи како најсигурен и популарен “Питагоровиот метод”, кој “носи увид во вистината.” Меѓутоа, различни нумерологисти имаат свои омилени теории и разни модели со кои се користат при пресметувањето на значителен број; познат метод, на пример. “Мајсторскиот”, “Кармички броеви” и слично.

Нумерологијата е една од најстарите науки; се верува дека нејзините корени датираат од антички култури на Египет, Грција, Кина и Индија.

Питагора, грчкиот математичар (569-470 п.н.е.), според мислењето на многу научници се смета за основоположник на нумерологијата како наука, и во формата што е позната денес. Но, вистинските почетоците на формирањето на нумерологија датираат од пред Питагора. Тоа е, прв и најпопуларен извор на нумерологија кој датира уште од древните Евреи (Kabbala).

Во дваесеттиот век, старата доктрина како повторно магично да се буди се популаризира и доживува бум, обично во форма на збирки или книги, особено во периодот од 1911 до 1917 година познати автори: Л. Дау Балиет и Фиренца Кембел. Во последните децении на овој век,се објавени голем број на книги во оваа област. Така, во 90-тите години на оваа наука се развива и  станува многу популарна. Поточно, со многу претходно знаење во оваа област, само сега се објавени и презентирани на јавноста.

Значи,основата на  нумерологијата е анализата на бројките, на својите “крипти” или скриено значење  симболи.

ПРОЦЕДУРИ ЗА ПРЕСМЕТКА НА НУМЕРОЛОШКИОТ БРОЈ

ДАТУМОТ НА РАЃАЊЕ

Можете да го наведете вашиот личен код, така што ќе се соберат вашиот датум на раѓање (освен за годината на раѓање). На пример, ако сте родени 15.05. Бројот на вашиот роденден е: 1 + 5 + 0 + 5 = 11, 11 = 1 + 1 n = 2. Така, бројот 2 е бројот на вашето раѓање.

КОМБИНАЦИЈА НА БРОЈОТ СО БРОЈОТ НА РАЃАЊЕ

Исто така можете да ја користите следнава постапка:

Секоја буква има нумеричка вредност која претставува своевидна, космичка вибрација. Додавањето на писма на вашата прва и последна буква од  името на начин што наместо на секоја буква (од името) се додава редниот број на писмото презентирано по азбучен ред и постапката за додавање на овие броеви (прва и последна) на крајот ќе добие сума за редуцирајќи  на еден број.

Збирот на броевите од вашиот датум на раѓање и збирот на броевите кои произлегуваат од збирот на броевите на вашето име го дава конечниот преглед или силата на ” вибрациите”. Овие броеви може да кажат многу за вашиот карактер, дури и за големи цели или за целта на животот (точка), она што ве мотивира, работи какви се вашите таленти и слично.

Деталната студија на датумот на раѓање го открива познавањето на судбината – патувањето на животот, со сите радости и тешкотиите што произлегуваат.

Бројките се споредени со белешки: во зависност од нивната позиција тие лансираат вибрации, космички мелодии и музика, која ги обликува нашите животи. Соодветно на тоа, нумерологија гледа на животот како на “лист музика”, каде што секоја од страните може да носи нови или различни мелодии.

Ако знаете за основните правила на набљудување и толкување на нумерологијата, со тоа е можно да се постигне максимум во различни сегменти на личен, приватен или бизнис живот. Ќе сакате да се играте, или да се “играат” како вистински виртуоз штом ќе ја постигнете самореализацијата – целосна команда над личниот живот.

Така, нумерологија во различни начини може да биде многу корисна. Експертите за нумерологија најчесто користат броеви за да се утврди најдоброто време за големи потези, промените или активности кои одредена личност треба да ги превземе.

Нумерологија има практична и корисна апликација кога се даваат совети или обезбедување на одговори на основните прашања – кога да инвестираме, кога е погодно време за брак или патување, времето кога ќе треба да се промени вашата работа, или да се движите!

Изборот е ваш!

Loading...
Next Post

Пронајди го својот ангел – чувар според датумот на раѓање

Секој од нас има свој ангел-чувар. Тие што се родени на црковни празници сметаат дека знаат кој е тој. Вистината е дека ангелите и архангелите се тесно поврзани со хороскопските знаци и планетарните енергии во нашиот Сончев систем. Погледнете кое ангелче бдее над вас според хороскопскиот знак: Ангелот на луѓето […]